Störst på Svensk & Vildfångad fisk Fri Hemleverans över 990kr

Fjällröding från Vilhelmina

 • Småskaligt odlad i fjällsjön Malgomaj, Vilhelmina

1 710 kr

Antal
Fri Hemleverans över 990 kr Från Skåne i Syd till Umeå i Norr Överlägsen Kvalitet

Produktdetaljer

Fjällrödingens ursprung

Alla våra anläggningar finns i Svenska lappland, i vad som brukar kallas Europas sista vildmark. De vattendrag som finns här är ett av världens absolut renast vatten. För Rödingen som trivs bäst i kalla syrerika vatten är förhållandena perfekta! Vår Fjällröding är odlad större delen av sitt liv i den stora fjällsjön Malgomaj som är över 70 km lång och ca 100 meter djup på sina djupaste ställen. 

Vad äter Fjällröding?

Precis som de flesta andra odlade djurarter, såsom kylckling, gris nöt mfl, så äter vår fisk foder. Det som däremot skiljer fisk från däggdjuren är att fiskens förmåga att omsätta foder till kött är betydligt mer effektiv än övriga djurarter. Vår ambition och målsättning är att vår Fjällröding ska kunna omvandla foder med en faktor 1 på 1 det vill säga 1 kg foder ska bli 1 kg fisk. Odlad fisk behöver också betydligt mindre mängd mat än en vild fisk eftersom den inte behövar jaga sin mat. 

Vår foderleverantör säkerställer 100% spårbarhet och arbetar hela tiden aktiv med att utveckla fodret till att innhålla mer och mer vegetabiliska produkter.  
​​​​​​​

Rött och fint, välsmakande kött. Lite mindre i storlek och lite mindre fet än laxsläktingen, ändå rik på fleromättade omega-3 fettsyror. Trivs i de kalla fjällvattnen i norr. Kallas ibland Röding men fjällröding är det korrekta namnet.

 • Handelsbeteckning - Fjällröding
 • Vetenskapligt namn - Salvelinus alpinus
 • Produktionsmetod - Nätkassodlad
 • Fångstområde - Malgomaj, Vilhelmina
 • Filestorlek: 200-280g
 • Vacumförpackade med två fileér per förpackning
 • Hållbarhet: 6-12 månader

Om odling av Fjällröding

Fjällrödingen trivs bäst i norr då den behöver kallt vatten för att trivas. Går temperaturen över 15 grader slutar den att äta och därmed att växa.

Fiskodling har ibland fått kritik för sin miljöbelastning. När det handlar om fjällröding odling är det många gånger tvärt om. I näringsfattiga vatten tillför fiskodlingen nödvändiga näringsämnen vilket ger ett mer levande ekosystem vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett fiskrikare liv i dessa annars relativt sterila sjöar.

Hur mår naturen av odlingen?

Våra fiskar odlas i öppna kassar i sjöar och älvar som blivit näringsfattiga när man reglerat flödet för att utnyttja vattenkraften. Där har fosfor minskat radikalt eller blivit helt oåtkomligt för växt- och djurlivet. Utsläpp är som bekant ofta ett bekymmer vid fiskodling, men i våra vatten kommer näringen från fiskarna till nytta. Den hjälper till att återställa fosforhalten i den näringsfattiga miljön.

Miljövänliga transporter

För att hushålla med våra gemensamma, dyrbara resurser strävar vi mot en balanserad produktionskedja med höga kvalitetskrav i alla led. Utöver odlingarna utvärderar vi också löpande förädlingsanläggningen och våra transporter - både inom företaget och vidare till kund – för att hitta de miljömässigt bästa lösningarna.

​​​​​​Höga miljökrav är till vår hjälp

Fiskodling är en känslig produktion och de höga miljökrav som finns hjälper oss att arbeta åt rätt håll. Eftersom vårt mål är att finnas kvar och växa även imorgon måste vi hela tiden se till att vår expansion är i harmoni med naturen. Förutom vår egen kontroll granskar länsstyrelsen kontinuerligt hanteringen av miljö och naturskydd.

Det finns mycket goda argument  att äta svenskodlad röding med gott samvete

 • Svenskodlad röding är producerad i rena och klara fjällsjöar utan negativa miljöeffekter
 • Svenskodlad röding  har korta transporter
 • Antibiotikaanvändningen i svenskt vattenbruk är extremt låg
 • Svensk livsmedelsproduktion som vi följer håller en erkänt hög nivå
 • Svenskodlad röding bidrar till arbetstillfällen i Sverige, dessutom i norrlands inland
 • Röding anses som en mycket nyttig fisk på grund av det höga innehållet av fleromättade fettsyror, det vill säga Omega 3-fetter.

Miljö Fiskbilen med Fri Hemleverans av Fisk och Skaldjur

Leveransinformation


Alltid fri hemleverans till ca 80% av Sverige!
Nu kan du boka din hemleverans direkt i kassan och bor du på ett postnummer där vår budfirma Gordon Delivery levererar så får du välja själv vilken dag du vill ta emot leveransen direkt i kassan, annars ringer vi dig för att boka in en leveransdag som passar.

Vi har även gjort det möjligt att betala direkt på hemsidan med Kort eller Klarna.