Uppsala Karosseri

Uppsala Karosseri bygger frysbilar och kylbilar med kyl och frysinklädningar med tillhörande kyl och frysaggregat för företag inom livsmedelsbranschen. Tyvärr är detta ett företag som inte alls har kompetensen att ens räkna vad som krävs gällande frysaggregat och frysinklädningar för att korrekt temperatur ska kunna hållas. Detta då de helt enkelt inte har någon maskiningenjör som kan räkna på detta. Vad värre är att vid problem så backar de från problemen och skyller ifrån sig, detta företag skulle vi aldrig ha anlitet -  Önskas mer information om hur detta hanterades så kontakta oss på 08-68 40 91 00